sofá

Sillón con varias plazas y respaldar.
G. halaü gestran / halaü dagárügüti.
I. sofa.
M. iwaika swapni ba.
Ta. sini yudutni.
To. casa la ósos