recapitular

Repasar.
G. luntima larihin.
I. recapitulate.
M. kli kupia kraukaya smalkan dukiaba.
P. warkah ña.
Ta. wat yulwi talwi.