octavo

Una de las ocho partes en que se divide una cosa.
G. aban guada.
I. eighth.
M. rum batilka sirpi kum ba.
Ta. uktabu.