litoral

Costa de un país.
Ch. tik’warum.
G. laru laru beya / beyabu / laru laru barana.
I. littoral.
M. kuntri kum kabuka un.
P. kúk tàkéyó nèrá àsúkûkawá.
Ta. kuma kung.
To. ’üsü püné molo jinwá.