embotellar

Poner en botella.
Ch. ujoja’xb’ir.
G. arühani / agalagüda aban budein.
I. bottle.
M. batilra mankaya.
P. baten umus.
Ta. batil yak anin.
To. tsjan mo’o telón.