embarcación

Nave.
Ch. turerko’b’ir.
G. waporo / ugunei.
I. boat.
M. butra ulaya.
P. pury uyayo tech.
Ta. but / avuin / wing kuring.